Talentprogramma's VO | HO

Pre-university programma’s leggen de nadruk op een verdieping en verbreding ten opzichte van het reguliere vwo curriculum. Het Sirius Programma zette zich, in het kader van de Regionale Talentnetwerken, in om de doorstroom van talentvolle leerlingen naar het vervolgonderwijs te optimaliseren via pre-university programma’s.

Universiteit Utrecht- U-talent Academy

De U-Talent Academie van de Universiteit Utrecht geeft verdiepend en verrijkend onderwijs aan 5- en 6 vwo-leerlingen op het gebied van science en wiskunde. Met het certificaat van deze academie hebben de vwo-leerlingen recht op toelating tot de  bèta honoursprogramma's van de Universiteit Utrecht.

VU, UvA, Hva en Inholland- Its Academy

Tijdens de Its Academy brengen de VU, UvA, HvA en Hogeschool InHolland hun bèta-onderwijsaanbod samen voor havo-, vwo-leerlingen én hun docenten. De Its Academie biedt masterclasses aan voor leerlingen en voor docenten.

Radboud universiteit Nijmegen- Een Machtig Avontuur

De Bèta faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen geeft een uitdagend wekelijks programma aan talentvolle 5 vwo-leerlingen gedurende twee jaar. Bij succesvolle afronding is het mogelijk om automatisch door te stromen naar het Radboud honoursprogramma.

Eramus Universiteit Rotterdam- Erasmus Junior Med School

Op de Erasmus Junior Med School verdiepen 5 vwo-leerlingen zich gedurende twee jaar in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek.

TU Delft- Math & Science Class en Junior TU Delft

Gerenommeerde wetenschappers geven tijdens de pilot Math & Science Class, wiskunde en science lessen aan talentvolle vwo-leerlingen. Naast de Math & Science class biedt de TU Delft het Junior TU Delft aan. Dit onderwijsprogramma is bestemd voor ambitieuze 5 en 6 vwo-leerlingen.

Universiteit Maastricht- Teenz college & Pre-academic Experience

In een Engelstalig programma, dat  is opgebouwd rondom één overkoepelend thema, maken 4 vwo-leerlingen in het Teenz College kennis met vakken op de Universiteit Maastricht. Leerlingen in 5 vwo maken tijdens Pre-academic Experience kennis met academische vaardigheden. In samenwerking met het voortgezet onderwijs worden de leerlingen zes weken begeleid door docenten en studenten bij het schrijven van hun profielwerkstuk.

Universiteit Leiden- PRE en LAPPTop

De Universiteit Leiden biedt twee trajecten aan voor getalenteerde 6 vwo-leerlingen; het PRE en LAPPTop (Leiden Advanced Pre-University Programme for Top Students).

Universiteit Twente- Twente Academy

Twente Academy biedt hulp voor 3, 4, 5 en 6 vwo en laat de vwo-leerlingen ook de eerste stappen in het studentenleven nemen. Een programma met masterclasses, profielwerkstukbegeleiding, een online leeromgeving en leerlinglab faciliteiten.

Wageningen Universiteit- Junior Consultancy training

Talentvolle en gemotiveerde vwo-leerlingen gaan in een multidisciplinair team, als een ‘adviesbureau’, aan de slag met een opdracht geformuleerd door een expert van Wageningen University.

Rijksuniversiteit Groningen- Junior Honours College, Scholierencollege & Webklassen

De RUG heeft drie programma's voor verbreding en verdieping van vwo-leerlingen. Het Junior Honours College is bedoeld voor getalenteerde vwo-leerlingen uit klas 5 en 6 die breed geïnteresseerd zijn. Speciaal voor vwo-leerlingen organiseert de Scholierenacademie colleges en ze bieden webklassen voor vwo-leerlingen aan.