Save the date! Radboud Honours Conferentie

Onder de titel Exchanging Excellence zal de confererentie plaatsvinden in Nijmegen. De Summit 2015: Exchanging Excellence heeft als centraal thema de uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van excellentieonderwijs in Nederland én in het buitenland. Het buitenland? Jazeker! De vraag is: hoe kunnen we met honours de grens over, hoe kunnen we de honoursgedachte verder in Europa verspreiden en hoe zorg je voor duurzame relaties met buitenlandse partners? Maar natuurlijk maken we - zes jaar na de start van het Sirius Programma - ook in Nederland de balans op. Wat is bereikt, welke spannende onderwijsvormen zijn ontwikkeld, wat hebben de studenten eraan gehad, hoe zorg je ervoor dat de programma’s niet ‘wegebben’? Lees meer over de Summit en het programma hier.

Terug naar het overzicht