Sirius van primair tot hoger onderwijs

Het Sirius Programma geniet een brede bekendheid en werkt vanaf 2008 aan talentontwikkeling in het hoger onderwijs in Nederland. Vanuit de opgedane kennis en ervaring wordt het Sirius Programma nu ook actief in andere onderwijssectoren. In opdracht van het ministerie van OCW wordt ingezet op het stimuleren van acht regionale talentnetwerken in het primair en voortgezet onderwijs. Het Sirius Programma werkt hierin samen met het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) en School Aan Zet.

Het is aan de basisscholen en middelbare scholen om de talenten van leerlingen, op alle niveaus, optimaal te ontwikkelen; ook van de leerlingen die meer kunnen en willen. Het gaat om allerlei soorten toptalenten, zoals cognitief talent, ondernemend talent, praktisch talent, creatief talent en sociaal talent. Onderzoek laat zien dat op landelijke schaal zo’n 10 tot 20 procent van de leerlingen meer uitdaging aankan dan ze nu ervaart. Per klas zijn er dus drie tot vijf leerlingen die meer aankunnen. Om scholen te stimuleren en op weg te helpen geeft het Sirius Programma een tijdelijke impuls aan deze acht regionale talentnetwerken, die elk worden aangejaagd door regionale kwartiermakers; één voor po en één voor vo. In de acht Talentnetwerken primair en voortgezet onderwijs wordt kennisdeling, binnen en buiten de scholen, gestimuleerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ayla Murad, a.murad@deltapunt.nl

Terug naar het overzicht