Cookie-informatie

Het Sirius Programma maakt op deze website gebruik van cookies. 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe deze website bezocht en gebruikt wordt. Dit stelt ons in staat onze website te optimaliseren. Uw gegevens worden hierbij zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Functionaliteiten: Social Media & andere toepassingen

In de website zijn diverse toepassingen opgenomen die het mogelijk maken om gegevens uit te wisselen met sociale netwerkdiensten zoals: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Vimeo. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij hebben geen invloed op eventuele wijzigingen die deze partijen doorvoeren, daarom verwijzen wij u naar de cookie-statements die deze partijen op hun eigen websites geven.

Wijzigingen cookie statement

Het Sirius Prgramma behoudt zich het recht voor haar cookie statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien t.b.v. wettelijke en andere ontwikkelingen. Wij adviseren dit cookie statement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.