Sirius instellingen

Het Sirius Programma bevatte twee trajecten: zowel voor de bachelor- als de masterfase. In het bachelortraject deden in totaal 20 instellingen mee. De eerste vijf programma's zijn in 2008 gestart met de uitvoering, de overige in 2009. Alle instellingen hebben hun eigen visie op excellentie ontwikkeld.

Alle instellingen die verbonden zijn aan het Sirius Programma