Geïnterviewden
  • Anu ter Haar, student Geneeskunde en deelnemer Leiden Leadership Programme 2013-2014
  • Ingrid van Scheppingen, beleidsmedewerker Secretariaat Raad van Bestuur UWV
  • Keije Tersmette, student Middle Eastern Studies en deelnemer Leiden Leadership Programme 2013-2014

De frisse blik van de honoursstudent

Binnen de Honours Academy van de Universiteit Leiden wordt het Leiden Leadership Programme aangeboden, speciaal voor ambitieuze masterstudenten die hun (leiderschaps)kwaliteiten willen ontwikkelen. Het programma bestaat uit een assessment, vaardigheidstrainingen en kennisseminars van experts op hun gebied. Als afsluiting voeren de studenten in groepjes van drie of vier een praktijkopdracht uit binnen een organisatie of bedrijf, zoals ING, NS of Oxfam Novib.

We doen mee omdat het een mooie gelegenheid is om van twee kanten elkaar te kunnen voeden”, vertelt Ingrid van Scheppingen. “We kunnen van elkaar leren, en de inbreng en aanbevelingen van de studenten zijn vaak erg verfrissend. Daarnaast vinden we het belangrijk om bij te dragen aan het leren van anderen. Persoonlijk vind ik het erg leuk om deze groepen studenten te begeleiden. Als secretariaat van de Raad van Bestuur kunnen we veel uitzetten binnen onze organisatie. Als eerste doen we rondvraag naar een goede praktijkopdracht, een casus die men onderzocht zou willen zien, waarbij leiderschap een belangrijke rol moet spelen.”

“Wat we ook van studenten bij andere organisaties horen is dat iedereen het erg serieus neemt”, zegt Anu ter Haar. “Uit die onderzoeken komen mooie en nuttige resultaten voor de organisatie. Zoals Ingrid ook zei: we komen helemaal blanco binnen en kunnen op een andere manier kijken naar de organisatie en nieuwe ideeën voor problemen vinden. Voor het onderzoek dat Keije, ik en een andere student uitvoerden, was de insteek gender. Uit eerder onderzoek bleek dat er een mannelijk beeld van leiderschap bestaat bij het UWV. Dat houdt vrouwen tegen om naar de top door te stromen, omdat zij het idee hebben dat ze die eigenschappen niet hebben.”

Om dat te onderzoeken heeft het groepje leidinggevenden op verschillende niveaus van UWV een enquête gestuurd. Keije Tersmette: “We hebben ons vooral gefocust op vragen als: welke eigenschappen verwacht je bij een leider, welke eigenschappen zie je bij een leider. Aan de mensen in de hoogste echelons hebben we juist gevraagd wat voor eigenschappen zij verwacht worden te hebben, en welke eigenschappen zij daadwerkelijk in de praktijk brachten. Het mooie was dat 56% van de 800 ondervraagden heeft gereageerd. Op basis van de enquête hebben we ook met veel mensen diepte-interviews gevoerd. Onze conclusie was uiteindelijk dat hoewel de leidinggevenden dachten dat zij zowel vrouwelijke (bijvoorbeeld samenwerken, communicatief, coachen) als mannelijke (bijvoorbeeld regie voeren, aansturen, controleren) eigenschappen in de praktijk brachten, de mensen onder hen vooral de mannelijke eigenschappen zagen.”

“De resultaten hebben we als eerste aan de Raad van Bestuur en de divisie-directeuren gepresenteerd”, vertelt Ter Haar. “Dat was een heftige ervaring, het is toch de top van een grote organisatie. Zij hebben met veel aandacht geluisterd, we konden ook eerlijk en open ons verhaal houden. En ze waren zo enthousiast over onze bevindingen dat de HRM-directeur ook meteen zei dat hij ermee aan de slag zou gaan. We zijn daarna ook nog een paar keer teruggekomen om zaken toe te lichten, ook bij de ondernemingsraad. Dat geeft een enorm goed gevoel: dat je je waarde kunt aantonen, en dat zo’n onderzoek niet in een la verdwijnt.”

Vanuit het UWV was veel bewondering voor de prestatie van de studenten, ook bij Van Scheppingen. “Ik heb veel respect voor wat ze hebben bereikt. Niet alleen voor het onderzoek zelf, de bevindingen zijn voor ons waardevol. Maar ook voor de manier waarop ze dit hebben gedaan, naast hun reguliere programma, dat al erg zwaar is. Ze zijn er een half jaar mee bezig geweest.”

“Ik vond dat ook iets moois hebben, dat je dit naast je eigen studie kunt doen”, zegt Ter Haar. “Ik wil mezelf altijd met meerdere zaken tegelijk bezig houden, en op verschillende manieren je ei kwijt kunnen”. Tersmette heeft datzelfde gevoel. “Maar ik zou meer tijd ook zeker met beide handen aangrijpen. Wat ik zelf het mooiste van dit traject vond is dat je zo’n grote organisatie leert kennen, met mensen op allerlei niveaus mag praten en van gedachten mag wisselen. Zelfs een directeur die gewoon een uur van zijn tijd voor je vrijmaakt. Het is ook mooi om te zien dat dit soort organisaties ook continu bezig zijn met vernieuwing, en dat het geen starre, logge organisaties zijn, zoals je van buitenaf zou denken. Achter de schermen gebeurt heel veel en het is een fijn idee dat we daar aan bijgedragen hebben.”

Meer weten over het Leiden Leadership Programme:
www.leadership.leidenuniv.nl