Wat betekent het Sirius Programma voor studenten?

Het Sirius Programma was erop gericht om het beste te halen uit de beste studenten. Door te zorgen voor meer aandacht  voor de studenten die juist heel goed meekunnen in de les of wellicht wel meer kunnen dan ze laten zien. Hiervoor hebben alle aangesloten Siriusinstelling eigen programma's ontwikkeld. Hierdoor hebben studenten eindelijk de uitdaging kunnen vinden die ze al zochten in hun studie, of dat ze kennis konden maken met een heel ander vakgebied dan hun eigen studiegebied. Twaalf universiteiten en elf hogescholen hebben uiteindelijk aan het Sirius Programma deelgenomen. Zie hier alle instellingen die hebben deelgenomen. 

Maak kennis met de studieverenigingen

Het Sirius Programma heeft er toe geleid dat er een aantal studieverenigingen voor excellente studenten zijn opgericht. Hieronder vind je alle links.

Stichting Leiden Honours Community - Universiteit Leiden

Honours College Social Foundation - Rijksuniversiteit Groningen

Extensus Honours Association - UVA / VU / AUC

AUCSA - Amsterdam University College Student Association

NSHV - Radboud Universiteit Nijmegen

NHC - Nationale Honours Conference

Alle instellingen die verbonden zijn aan het Sirius Programma