Wat is het Sirius Programma?

Het Sirius Programma genoot een brede bekendheid en werkte vanaf 2008 aan talentontwikkeling in het hoger onderwijs in Nederland. Vanuit de opgedane kennis en ervaring werd het Sirius Programma in opdracht van het ministerie van OCW ook ingezet op het stimuleren van acht regionale talentnetwerken in het primair en voortgezet onderwijs. Het Sirius Programma werkte hierin samen met het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) en School Aan Zet.

Wat is onderwijs voor toptalenten?

In maart 2014 is staatssecretaris Sander Dekker met zijn Plan van Aanpak Toptalenten gekomen waarin hij oproept tot meer aandacht voor de beste leerlingen in een klas. Deze leerlingen krijgen nog niet altijd evenveel aandacht als de kinderen 'met een rugzak', terwijl ze het wel verdienen. Het Sirius Programma zet zich hiervoor in, door middel van de inzet van kwartiermakers PO/VO, in acht regionale talentnetwerken.

Wat zijn de acht regio's?

Nederland is ingedeeld in acht regio's. Deze hebben elke hun eigen kwartiermaker voor zowel PO als VO. Er gebeurt al een heleboel op het gebied van talentontwikkeling, de rol van de kwartiermakers is om bestaande initiatieven en netwerken te verbinden en samen met scholen nieuwe initiatieven te initiëren, naar gelang de vraag. Centraal staat wat er al in de regio gebeurt, het verbinden en samenwerken met bestaande initiatieven en netwerken. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de netwerken van Wetenschap en Technologie.

De acht regio's zijn hieronder te bekijken. Daar zijn ook alle kwartiermakers op te vinden.

Wat is het kennisdelingsprogramma en hoe kunt u zich aansluiten?

De kwartiermaker kan u alles vertellen over het kennisdelingsprogramma en hoe u kunt aansluiten. Wellicht zijn er al heel veel initiatieven bij u in de buurt en kunt u leren of samenwerken met een school in uw omgeving.

Wat is onderwijs voor toptalenten?

Excellentieonderwijs is bedoeld voor leerlingen en studenten die net wat meer kunnen en willen dan de rest. Vooral dat willen is belangrijk. Het gaat lang niet altijd om de beste cijfers, vooral om de motivatie. Verveel jij je wel eens in de klas? Wil je wel eens wat verder kijken dan je school? Dan is zo'n soort programma wellicht wel wat voor jou!

Welke scholen doen mee?

Er zijn een heleboel middelbare scholen waar al programma's ontwikkeld zijn voor talentvolle leerlingen. Als je wilt weten welke scholen dat zijn, kun je het beste kijken op www.talentstimuleren.nl. Daarnaast kan het interessant zijn om alvast te kijken welke mbo’s, hbo's en universiteiten programma's aanbieden voor toptalenten. Hierdoor kun je ruim op tijd je keuze maken voor een eventuele vervolgstudie.

Welk talentenprogramma past het beste bij jou?

Elke school heeft andere verwachtingen van zijn leerlingen. Dit verschilt heel erg per school. Mocht je meer willen weten over de talentenprogramma’s op jouw school en de regels om mee te doen, richt je dan tot de decaan op je school. Hij of zij kan je meer vertellen, of kijk op www.talentstimuleren.nl.

Alle instellingen die verbonden zijn aan het Sirius Programma